Dostupni kursevi

Izaberi željeni kurs i započni nezaboravnu avanturu.

 • 6+9

  Kombo 2 obuke

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Izaberi dve obuke po specijalnoj ceni i uštedi čak 499 eur
  • Osnove FE + bilo koja obuka - PHP, Java ili Python po promo ceni
  • Savladaj osnove Front end programiranja i izaberi obuku u kojoj želiš da se usavršavaš
  Specijalna Ponuda
 • 9+5

  JAVA + Android

  EUR

  U dinarima: RSD

  Specijalna Ponuda
 • 9

  PHP Programiranje

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Osnove PHP programiranja i funkcije
  • Kontrola HTML struktura koristeći PHP
  • Objektno orijentisano programiranje u PHP-u
  • Rad sa MySQL bazama i upitima
  • Uvod u Laravel framework i koncepte
  Backend
 • 9

  JAVA Programiranje

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Savladajte principe Java programiranja
  • Najbolje prakse za profesionalni Java kod
  • Kreiranje projekta po MVC arhitekturi
  • Razumevanje kompleksnih Java funkcija
  Backend
 • 9

  React Programiranje

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Uvod u funkcinalne komponente
  • Upravljavanje formama (web forms)
  • Stilizovanje korišćenjem CSS modula
  • Praktična nastava i primeri
  Backend
 • 4

  WordPress kurs

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Podešavanje okruženja i kreiranje prvog WordPress sajta
  • Definisanje i korišćenje tema i plugina
  • Kreiranje početne stranice i eProdavnice
  • Zaštita sajta i optimizacija podataka
  • Praktičan rad i setup domena i hostinga
  Ostalo
 • 9

  Manuelno Testiranje

  EUR

  U dinarima: RSD

  • SDLC, pojam testiranja, principi, ciljevi i vrste
  • Modeli razvoja softvera i testna dokumentacija
  • Osnove programiranja i tipovi web i mobilnih aplikacija
  • Alati za testiranje, API i testiranje baza podataka
  • Karijerni razvoj pozicija manuelnog testera u praksi
  Ostalo
 • 6

  UX/UI Dizajn

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Ux vs UI, korekcija dizajna i 7 faktora dobrog dizajna
  • Detaljna analiza UX dizajna i prototip
  • Metodologija testiranja i demonstracija scenarija za web i aplikacije
  • UX principi u IT i web dizajn alati
  • Upravljanje projektima i paterni skeniranja
  Ostalo
 • 9

  PYTHON Programiranje

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Osnove Python programiranja - skupovi, funkcije, parametri, algoritmi
  • OOP - pojam klase, njeni atributi, metode i apstrakcije
  • JavaScript funkcije i izrada sajta korišćenjem JQuery
  • Projektovanje, upravljanje i programiranje MySQL baza podataka
  • Razvoj responzivnih web aplikacija i Django Framework
  Backend
 • 6

  Osnove Front End-a

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Osnove HTML-a, CSS-a i JavaScript-a za kreiranje web stranica
  • Principi responsivnog dizajna za prilagođavanje stranica različitim uređajima
  • Korišćenje popularnih alata i biblioteka kao što su Visual Studio Code, Bootstrap i jQuery
  • Izgradnja funkcionalnih web stranica sa interaktivnim elementima i formama za unos podataka
  Frontend
 • 6

  Razvoj iOS aplikacija

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Temeljno razumevanje Swift-a, osnovnog jezika za razvoj iOS aplikacija
  • Xcode, IDE za razvoj iOS aplikacija i efikasno korišćenje alata za razvoj, debagovanje i optimizaciju aplikacije
  • Git - čemu služi i kako se kreira repozitorijum
  • Razlika između SwiftUI i UIKit-a, osnovne UIKit elemenata i kreiranje prve aplikacije
  Razvoj Aplikacija
 • 5

  Razvoj Android aplikacija

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Osnovni koncept i principi razvoja Android aplikacija
  • Efikasno korišćenje alata, debagovanje aplikacije i optimizacija performansi
  • Kreiranje atraktivnog i intuitivnog korisničkog interfejsa za Android aplikacije
  • Efikasno upravljanje podacima, skladištenje podataka lokalno na uređaju, korišćenje baze podataka i upravljanje serverima putem web servisa
  Razvoj Aplikacija
 • 8

  Project Management

  EUR

  U dinarima: RSD

  • Osnovni principi planiranja projekta kao što su definisanje ciljeva i alokacija resursa
  • Upravljanje timom kroz veštine komunikacije, motivacije i delegiranja
  • Veštine prevazilaženja konflikata
  • Kako se kontroliše i prati napredak projekta
  • Procena resursa uključujući radnu snagu, budžet, materijale i opremu
  Ostalo